Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Sertifiseringsprøver i russisk i regi av &Metodius

2 days ago

Ulike typer russiskprøver hos &METODIUS

Vi i &Metodius begynte å tenke på å tilby prøver i russisk helt fra starten av.

Vi har interne prøver – opptaksprøver – for studenter som ikke har begynt hos oss slik at vi kan ha best mulig utgangspunkt for å finne en riktig kursnivå hos oss. Etter at internett kom inn i bildet kjører vi disse online.

Og vi har sertifiseringsprøver og forberedende prøver. En forberedende prøve er en prøve som, dersom en består, er grunnlag for å få sertifiseringsprøve — et offentlig dokument som bekrefter det nivå som en har kunnskap i russisk i.

For å være sikker på at en valgte et riktig nivå samt å gjøre seg kjent med det praktiske ved prøven på forhånd kan en ta hos oss forberedende prøve. Det er en prøve som er 100% lik sertifiseringsprøven med den forskjell at prøvematerialer ikke er lukket og at en ikke oppnår sertifikat etterpå.

Type sertifisering som en fåt ved &METODIUS

Helt fra starten av har vi vurdert å slutte oss til eksisterende eksamenssystemer. Etterhvert fant ut at det som passer oss best er det systemet som ble utviklet i Russland og som er blitt inkorporert i et felleseuropeisk system for sertifiseringsprøver i fremmedspråk som heter ALTE, eller med fullt navn: The Association of Language Testers in Europe.

Zoia utdannet seg til prøvetestor («prøveansvarlig») ved statsuniversitet i St Petersburg og henvendte seg til kollegaene i sitt alma mater, Lomonosov Statsuniversitet i Moskva, og fikk samtykke til å inngå kontrakt for å arranger prøver for sine egne elever. Dette skjedde i 2006. I årene 2006 – 2015 ble prøvene arrangert med assistanse fra Moskva via Skype for de lavere nivåer, og med tilreisende prøvetestor fra Moskva når vi hadde kandidater på høyere nivåer. Våre første kandidater som besto prøven fikk sertifikater utstedt fra i Universitetet i Moskva med eksamensresultatene skrevet på et eget ark hvor det sto at prøven ble gjennomført på vår skole.

I 2016 hadde vi siste online prøve etter gammel kontrakt. Nå jobber vi etter en ny kontrakt med mer standardiserte og mer formelle rammer. Zoia har 2017 tatt etterudanningskurs i det nye prøvesystemet og vi er etter den nye kontrakten lokalt russiskprøvesenter under paraplyen til Hovedtestsenteret ved Det filologiske fakultet ved Lomonosov Statsuniversitet i Moskva og er forpliktet til å kjøre alle sertifiseringsprøver i nærvær av en tilsendt prøvetestor fra Moskva. Første gang vi arrangerte prøveprosedyren i samsvar med nye reglene var i juni i år.

I løpet av en 11-årsperiode har vi hatt kandidater på alle nivåer. Den kandidat som avla prøve på høyeste nivå, nivå C4, var sant åog si ikke vår egen student men en som hadde strøket i en underdel i Moskva og som ble anbefalt av kollegaene våre i Moskva å ta det som stod igjen hos oss. Men nesten alle kandidater til prøve i russisk som fremmedspråk har vært våre egne studenter. Vi håper å utdanne også studenter som gå opp til høyeste nivå!

Sertifiseringsprøver arrangeres 2 ganger pr år: i januar og i juni.

Nivåer

Totalt er det 6 nivåer i ALTE-systemet: A1, A2, B1, B2, C1 og C1. A1 er laveste nivå og C2 er høyeste.
Selv om A1 er det laveste og blir omtalt som prøve i russisk på elementærnivå, er det mye en skal prestere for å bestå dette nivået. Med det undervisningssystemet vi driver (en gang i uka med to timer hver gang) kan ikke forvente å greie denne prøven før en har gått tre semestre på kurs hos oss.

Avstanden mellom A1 og A2 er ikke så stor, hovedsakelig går det ut på at det på A2 kreves at en har større ordforråd – dvs at en kan flere gloser, mens det grammatiske nivået er nokså likt. Hos oss kan en ta prøvet på A2-nivå etter å ha gått to semestre etter at en har bestått A1-nivå.

De som skal opp i prøve på B1-nivå må kunne mer grammatikk, må ha mer landkunnskap og må så klart større ordforråd. Hos oss kan en gå opp til prøve på B1-nivå med tre semestre etter bestått A2-nivåprøve.

Avstanden mellom B1-nivå og B2-nivå er større enn mellom A2-nivå og B1-nivå og krever mer innsats. En B2-kandidat må vise forståelse for hva som er riktig uttrykksmåte i ulike situasjoner, må kunne skrive saklige brev, må kunne snakke fritt og ikke bare om hverdagslige ting men også om sånne emner som en kan lese i aviser og høre på nyheter om. Dette kan en oppnå hos oss 2 semestre etter bestått B1-nivå.

Sertifikat som bekrefter kunnskap i B2-nivå kreves for å bli opptatt ved en russisk høyskole.

C1 er et enda høyere trinn. En må da kunne vise at ens russisk er flytende i både litterært språk og muntlig tale, og at en skiller mellom stilene. Fra og med C1-nivå kan vi ikke si like sikkert hvor lang tid en en må regne med å bruk.

C4 er det høyeste nivå i dette systemet. Vi jobber med å utdanne kandidater til dette nivå. Våre kollegaer jobber med utvikling av prøvematerialer for dette nivå. Til forskjell fra alle de foregående nivåer, finnes veldig lite forberedende materialer til dette nivået – blant annet fordi de er adskillig færre som avlegger prøve på dette nivået men også fordi det å utdanne seg til et så høyt nivå pleier å være en mer indiviuell prosess.

I tillegg til de ovennevnte nivåene finnes det også to prøver som nylig er blitt veldig etterspurte i Russland. Det er prøve for emigranter som vil oppnå russisk statsborgerskap og prøve for de som vil få arbeidstillatelse i Russland. Disse går litt på tvers av de ovennevnte prøvene. Ingen av dem overstiger B1-nivå men begge inneholder en god del ting som prøvene i russisk som fremmedspråk ikke krever. Dette gjelder f.eks. kunnskap om russisk historie og russisk statssystem.

Teststruktur

Alle prøvene pp alle nivåer består av fem faste underdeler:

 • grammatikk og ordforråd
 • høre – og – forstå
 • lese – og – forstå
 • samtale
 • skrive
ЗАН

---

Pusjkin-feiring i &Metodius

3 days ago

Pusjkin er den dikteren og forfatteren som med sine alt-etende forfatterskap satte en tydelig grense mellom det russiske språket som hadde vært før ham og det russiske språket som kom etter. Dette gjør at han er så viktig for oss, russere. Uansett hvor mye moderne russisk skiller seg fra det språket som han selv snakket og skrev. Derfor er det viktig å huske og feire ham. Det gjør man i Russland, og det gjør vi her på skolen.

Første gang markerte Pusjkins fødselsdag — Pusjkindagen —  var i 1999. Zoia fortalte Pusjkins biografi. Det å fortelle Pusjkins biografi er ingen lett oppgave. Blant annet fordi at det er skrevet så mye om ham, men også fordi at Zoia som russer så og si har fått fått mange av Pusjkins dikt og mange små og større fortellinger inn med morsmelka, noe som gjør at det blir vanskelig å få avstand til dette. Avstand er helt nødvendig når man skal fortelle det på et annet språk til folk som har andre referanserammer. Alt dette gjorde at Zoia valgte følgende taktikk og strategi: å servere biografien i porsjoner, år etter år. Engang valgte hun å fortelle om Pusjkinprisen som ble opprettet i 1881 og som deles ut den dag idag. Hun syntes det var morsomt å fortelle om at Tsjekhov og Bunin fikk denne bemerkelsen.

Etter hvert engasjerte Zoia mer og mer studentene selv og vi startet å inkludere rollespill av deler av noen verk. I 2011 laget vi rollespill av eventyr om den døde prinsessen og de syv røver-brødrene. Noen ganger hadde vi helaftens forestillinger. I 2013 satte Zoia opp «Ruslan og Ludmila» med sang og dans. I 2014 var det mindre ambisiøst rollespill av eventyret om gullfisken. I 2015 hadde vi rollespill med «Eventyret om tsar Saltan» – i tillegg til Pusjkins russiske tekst ble alle teksteneogså lest på engelsk. I 2016 valgte Zoia ut noen dikt som hun ba noen studenter om å lese. I 2017 laget Zoia rollespil av en scene fra «Evgenij Onegin» som studentene leste.

ЗАН

---

«Klubb samåvar»

3 days ago

Siden høsten 2014 foregår skolens mer sosialt pregete undervisningsarrangementer under vignetten «klubb Samåvar».
Alle studenter ved skolen er automatisk medlemmer. Medlemskapet er gratis, men det er en frivillig avgift på kr 100 pr semester.
Klubben arrangerer temamøter i tillegg til alle arrangementer som skjer på skolen utenom ordinær undervisning, maslenitsa, Pusjkin-dagen inkludert.
Følgende arrangementer har vært arrangert:

 • 1. oktober 2014 — om Moskva: bildevisning fra Moskvaturen, Zoias fortelling om Moskva, Ole Johan Haga sitt innlegg om hans egen reise til russiske hovedstaden.
 • 22. oktober 2014 — feiring av 200 år jubileum til den russiske dikteren Mikhail Lermontov. Det ble spill av noen scener fra teaterstykket «Maskerade» og det ble lest noen av dikt.
 • 10. desember 2014 — Zoia fortalte om de kyrilliske bokstaver som ble reformert bort fra det russiske alfabetet. Zoia lærte også de som var tilstedet å lese skrift på ikoner.
 • 18. februar 2015 — feiring av malsenitsa med pannekaker og helaftensspill av Vampilovs «Den eldre boren»
 • 04.juni 2015 — feiring av Pusjkin-dagen med spill av Pusjkins «Eventyr om tsar Saltan»
 • juni 2015 — orienteringsmøte før reisen til Krasnojarsk
 • juli 2015 — reisen til Krasnojarsk
 • 23. oktober 2015 — Zoia fortalte om russiske dialekter
 • desember 2015 — Ole Johan Haga fortalte om sitt krusarbeid med norsk oversettelse av Zoias russiske tekst om reisen til Krasnojarsk. Kursarbeidet ble gjort utenom ordinær undervisning under ledelse av Zoia.
 • februar 2016 — feiring av maslenitsa med pannekaker og skuespill «Døden til Tarelkin»
 • 06. juni 2016 — 1) Rolf Hobsons foredrag om sitt kursarbeid om tidens kjennertegn i fortellingen til Aleksej Ivanov «Sjokolade med nøtter». 2) Feiring av Pusjkin dagen med sjampanje og dikt
 • juli 2016 — reisen til Voronezj og omegn. Vi opplevde feltarbeid med russiske dialektforskere. Vi besøkte landsbyen Krasnolipje og møtte 59 år gammel kvinne som snakket dialekt, etter avtale med dialekt-forskeren fra Moskva Igor Isaev
 • 16. september 2016 — Leif Halvard fortalte om Tikhon av Zadonsk, helgen og biskop av Voronezj fra 1724 til 1783.
 • september – oktober 2016 — Zoia holdt en serie forelesningger i russisk syntaks
 • 31 desember 2016 — feiring av Nytt År
 • 24. februar 2017 — feiring av maslenitsa med pannekaker og studentspill av stykket til Bulgakov «Den blodrøde øya»
 • 6.juni 2017 — feiring av Pusjkin-dagen med scener av hans «Evgenij Onegin» og sjampanje.
 • juli 2017 — reisen til Azovhavet
 • september 2017 — Rolf Hobson fortalte om sitt kursarbeid vedrørende sine funn i to varianter av teksten til Andrej Platonvs fortelling «Søk etter omkomne». Kursarbeidet ble gjort i timer under Zoias ledelse
 • oktober 2017 — reise til byen Klin i Moskva fylke, godsene Sjakhmatovo og Boblovo
 • oktober 2017 — tildeling av sertifikater som studentene fikk etter å ha avlagt sertifiseringsprøve i russisk som fremmedsspråk her på skolen i juni 2017

ЗАН

---

Språkreiser for &Metodius studenter

3 days ago

I 2006 arrangerte &Metodius første reise til Russland for våre studenter. Siden da arrangerte vi en reise pr år med unntak av året 2012. De fleste reiser foregikk om sommeren og varte litt under eller litt over en uke. Under reisene fikk alle studentene 60-minutters undervisning av Zoia hver dag. Reisene fra 2006 til 2011 var båtreiser. I 2006 seilte vi fra St Petersburg til Moskva.
Fra 2007 til og med 2011 seilte vi med båter i Volga-elven og besøkte alle byene langs den elven som ligger i ruten Moskva – Astrakhan.
I 2013 reiste vi til byen Tola (Tula). Den byen ble valgt fordi vi spilte Zamiatins «Den keivendte» på maslenitsa-festen dette året, og hovedpersonen i stykket fra Tola by.
I 2014 hadde vi opphold i Moskva og hadde som tema jernbane. Vi besøkte bl.a. to jernbanemuseum, og barnas jernebane (der barna lærer ulike yrker som er tilknyttet jernbanedrift) og vi var på opera i Bolsjojteatret.
I 2015 fløy vi til Krasnojarsk, en stor by i Sibir som ligger ved Jenisej-elven. Vi hadde variert program som inkluderte både steder inne i byen og i naturen. Der klarte Zoia å bli solbrent.
I 2016 var vi i Voronezj og omegn. Denne byen bl.a. valgt for å gjøre studentene kjent med russisk sørdialekt. I ett av møtene i klubb «Samåvar» fortalte Zoia om russiske dialekter slik at studentene på forhånd fikk litt inntrykk av dem. Zoia hadde avtale med en russisk dialektforsker Igor Isaev om å møte en eldre lokal kvinne som de hadde kontakt med. Det var en meget interessant opplevelse.
I 2017 inviterte Zoia sine studenter til et «utforskingsprosjekt» og tok dem med til sitt eget hus ved Azovhavet.

ЗАН

---

Maslenitsa i &METODIUS: Kronologi

3 days ago

Maslenitsa, eller russisk fastelaven, har vi feiret i &METODIUS hvert år siden 1996. Denne dagen arrangeres en stor kveld med pannekaker og studentforestilling. Fra 1998 til 2001 feiret vi det som en «bygdelagsfest» — med folkesanger og leker. Fra 2001 til 2009 hadde vi mange ulike scener og sketsjer. Unntaket i denne perioden var året 2004 da vi hadde en helkvelds forestilling. Dette unntaket ble regelen i den tredje perioden som begynte i 2010. Pannekaker bakte Zoia selv fra 1998 til og med 2007, og fra og med 2007 til 2014 laget Zoia pannekakerøra og nybegynnerene bakte pannekaker. I 2015 og i 2017 ble pannekakene laget av nybegynnerstudentene fra bunnen av (etter Zoias oppskrift).

Nedenfor er det liste over stykker som ble spilt fra 1996 til 2017.

 • 1996 — 2001 — store forestillinger med stor hjelp fra sangerinne Tatjana Fokina. Det ble sunget sanger og lekt leker som man sang og lekte i gamle dager på landet i Russland. Eksempler: «Bojarer», «Blini», «Harepus» etc
 • 2002 — det russiske eventyret om «Nepa» og en scene fra Gogols «Revisor»
 • 2003 — en scene fra Fonivizins «Nedorosl», russisk eventyr om reven og ulven, romansen «Mitt bål», diktet «En morsom gamling» av Daniil Kharms, sangen «Mens jorda går ennå rundt» av Bolat Okudzjava, «Tibloko» av Panteleev, sangen «Kveldene under Moskva» som er mest kjent under navnet «Moskva-netter»
 • 2004 — helkvelds forestilling med Griboedov-stykket «Ve den kloke!»
 • 2005 — det russiske eventyret «Teremok», scene fra Gogols «Revisor», scene fra Ostrovskijs «Tordenvær» (Groza)
 • 2006 — scener fra filmen «Kopper» (studiefilm «Чашки»), scene fra Bulgakov-skuespillet «Ivan Vasiljevitj»
 • 2007 — scene fra Gogols «Revisor», scene fra Gogols «Julaften», sketch «Kasus», Teffi «Blini», Tsjekhov «Den dumme franskmann», Avertjenko «Den brede maslenitsa»
 • 2008 — det russiske eventyret «Teremok», scener fra filmen «Koppene», scene fra Gogols «Revisor», scene fra «Tordenværet» til Ostrovskij
 • 2009 — to scener fra Gogols «Døde sjeler», Gogols «Frieri»
 • 2010 — Skjebnens ironi
 • 2011 — Tsjekhov. Måken
 • 2012 — Pokrovskij-porten
 • 2013 — Zamiatin. Den keivhendte (ble spilt i Teaterhuset)
 • 2014 — Nabokov. Mennesket fra USSR
 • 2015 — Vamplilov. Den eldste sønnen
 • 2016 — Sukhovo-Kobilin. Tarelkins død
 • 2017 — Bulgakov. Den blodrøde øya
ЗАН

---

« Older