Kurs i C1-nivå russisk

Forutsetter ferdigheter tilsvarende B2-nivå.

C1-nivå-kurs.

 • Tidsrom: Ingen kurs på dette nivå nå (20. jan. 2017)
 • Forkunnskaper: å ha kompetanse som svarer til B2-nivå.
 • Tidspunkt: Ingen kurs på dette nivå nå (20. jan. 2017)
 • Sted: lokalene til &
 • Innhold: Kurs i russisk på C1-nivå..
 • Pris: Ingen kurs på dette nivå nå (20. jan. 2017)

For påmelding, benytt påmeldingssida.

Om C1-nivå.

(ТРКИ-3/Sertifikatnivå 3)

Generelt om innholdet dette nivået (rulletekst):

 1. Syntaks
 2. Syntaktiske transformasjoner
 3. Stiler
 4. Kjennetegn for ulike stiler mht å lære skille medllom stilene
 5. Ordforråd nok til å uttrykke følelser, skille mellom språkstiler, kunne anvende riktige stiler i riktige situasjoner, ha ordforråd nok til å kunne delta i diskusjoner om privatliv, utdannelse, barn oppdragelse, samfunnrelaterte emner, om lov og orden, om økonomi og politikk, om vitenskap, om kunst, om miljø
 6. Tekster
 7. utvalg av mindre tekster innenfor emnene som skal beherskes på dette nivå
 8. Skrive esse, rapport, tekster med noe reklame i, annonser, tekster med analyse og vurdering, tekster med uttrykk av ulike følelser

Sertifisering

En kan avlegge test i sertifikatsnivå 3. Sertifikat nivå 3 (på russisk ТРКИ-3, innenfor europeisk testnavnsystem C1, på engelsk Certificate in Advanced Russian). Se beskrivelse av teskrav for dette nivå