Sertifiseringsprøve i russisk som fremmedspråk

Nye sertifiseringsprøver blir arrangert:

  • Fredag 26. januar 2018 fra kl 17.00: skriftlige delprøver (grammatikk, lesing, skriving, lytting)
  • Lørdag 26. januar 2018 fra kl 09.00: delprøve i samtale

     
  • Forberedende test til sertifiseringstest etter avtale med Zoia i desember
     

Lenk til påmeldingsskjema …
 

Bestått sertifiseringsprøve teller som offentlig sertifisering i Russland og kan benyttes til å søke om opptak til skoler og høyskoler/universitet eller andre steder der det er behov for offentlig godkjent sertifisering
 

Lenk til mer informasjon om sertifiseringsprøven.

 

certificate36961640 

m1