© 2017

Oppmelding sertifiseringstest i russisk

Så du ønsker å bli sertifisert? Velkommen!

 

Testtilbud

Trenings-tester:

E-post

Tlf.nr.

Spørsmål?

Ta kontakt på epost kurs@russisk.no eller ring på telefon 22 60 77 47 eller på mobil 99 26 60 05.

russisk.no
logonamn