Vi har laget en rekke norsk-russiske og russisk-norske ordlister med trykkmarkering på russiske ord. Vi har også laget ordlister med russiske kvinnelig og mannlig navn og mest brukte forkortelser av disse