Turgenev-kveld

Ivan Turgenev, russisk forfatter, fyller år: på fredag, 9.november, blir han 200.
Her på skolen i regi av vår klubb Samåvar skal vi feire denne datoen med Zoias fortelling om hans biografi og rollespill fra hans verk.

På fredag den 26. oktober hadde vi første møte i klubb Samåvar. På møtet var tre studenter som går i grupper for nybegynnere. (I høst har jeg to grupper for nybegynnere – en på kveldstid og en på formiddagene. Det var en fra den første og to fra den siste.) Jeg fortalte de om at i tillegg til ordinær undervisning har vi noen faste og noen mindre faste arrangementer som arrangeres av klubb Samåvar. Det er: 1) sertifiseringsprøver; 2) maslenitsa, 3) Pusjkin-dagen, 4) kurs for Russland; 5) sommerskole i Genitsjesk, 6) temamøter, 7) forelesnigner. Jeg fortalte også litt om min kanal på YouTube som heter Zoia Nikolskaia.

Sertifiseringsprøver

Vi er lokalsenter for testsenteret i Lomonosov universitetet i Moskva (МГУ). Folk som avlegger eksamen hos oss får dokumentasjon på bestått eller ikke bestått prøve. I tilfelle bestått får man utstedt offentlig russisk sertifikat fra våre kolleger i Moskva. Totalt er det 6 nivåer i prøver: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Alle de prøvenivåene har samme struktur og består av 5 underdeler: 1) grammatikk og ordforråd, 2) lese og forstå, 3) høre og forstå, 4) skrive; 5) snakke. De tre første underdeler er kryssoppgaver. Selv om A1 heter på russisk elementært nivå er det nokså vanskelig og man må prestere ulike ferdigheter. Dette trenger man tid til å få. Etter nybegynnerkurset her på skolen kan man ikke ta den elementære prøven. Man må studere bok nummer to i &METODIUS serie «Ta russisk» for å komme på det nivå. Det trengs minst to semestre i tillegg til nybegynnerkurs. Eller ett til, om man går to ganger pr uke. Her på skolen arrangerer vi forberedende prøver i forkant av sertifiseringsprøve. I sommer ble det lansert en app som ble laget av mine russiske kolleger. Der kan man prøve seg på de tre underdelene som er kryssoppgaver i fire nivåer: A1, A2, B1 og B2.

Maslenitsa

er russisk fastelaven. På den tid i Russland bakes og spises enorme mengder av pannekaker, folk morer seg med dans, sang, teater og folkefester. Her på skolen spiser vi også pannekaker og spiller teater. Pannekaker baker nybegynnere. Teater lages av meg med de av viderekomne studenter som ønsker å bli med i stykke. Hvert år velger jeg et nytt stykke, forkorter, tilpasser, tenker alle detaljer rundt oppsetting, tildeler roller og ofte leser hver rolle på lydfil slik at studenter har mulighet til å høre på sine replikker hjemme. Vi har noen ganger gjennomgang i grupper der hvor engasjerte studenter går. I forkant av forestilling har vi felles prøve. Den dagen når vi har fest, forteller jeg om innhold på norsk til publikum slik at alle som ikke er flinke nok i russisk skal kunne følge med i forestilling.

Pusjkin-dagen

er 6.juni, den dagen Pusjkin ble født. Den dagen drikker vi sjampanje, spiser is med jordbær og leser Pusjkin. Noen ganger spiller vi hans stykker med minimum av rekvisita. Grunnen til at av alle russiske forfattere feirer vi hvert år bare Pusjkin, er at Pusjkin er den forfatteren som gjorde russisk språk til et språk med moderne og fleksible midler til å omtale hva som helst i verden, uansett hvor lett og banalt eller intrikat og komplisert det måtte være.

Kurs for Russland

Mellom 2006 og 2016 hadde hver sommer unntatt sommer 2012, arrangerte vi reiser til Russland. Det var reiser som tok fra en uke til maks 10 dager. Vi seilte fra St Petersburg til Moskva, vi seilet hele Volga fra Moskva til Astraha og besøkte mange byer langs Volga, vi har hatt opphold i Moskva, Tola, Voronezj og Krasnojarsk. På alle disse reiser hadde jeg undervisning for deltakere – en time hver dag.

Sommerskole i Genitjsesk

I 2017 reiste jeg med Leif Halvard og to av mine studenter til mitt sommerhus ved Azovhavet. Vi har funnet ut at studentene trivdes, at huset måtte kraftig renoveres og at sommerskole kan startes. Iår hadde jeg en student med meg. Hun trivdes. Sommerskolen fungerte. Studenten bodde på et hotel med lydisolasjon og aircondition og hadde timer hver dag med meg i vår hage. Arbeid i huset ble startet. Jeg håper at sommer 2019 vil noen av studenter bli med oss dit.

Temamøter

På møter i klubben har vi tatt opp ulike temaer som har med russisk språk og Russland å gjøre. Som eksempler kan nevnes følgende. I 2014 feiret vi 200 års jubileum til Mihail Lermontov, en russisk dikter og forfatter som ble skudd i duell da han var 27 år gammel. Jeg fortalte om russiske dialekter. På ett av møtene snakket jeg om russisk alfabet sin historie og lærte de som kom, å lese små skrifter på russiske ikoner. Tre ganger var det møter hvor mine studenter som skrev semesteroppgaver under min ledelse, fortalte om hva de har funnet i det de jobbet med emnene sine.

Forelesninger

Hver lørdag foreleser jeg om russisk grammatikk. Det er 60 minnutters time som er delt i to deler. Første del er egentlig forelesning og andre del er praktiske oppgaver tilknyttet til det som jeg foreleste om. Alle oppgaver løser vi sammen i timen. I dette semesteret foreleser jeg om verbklasser. Jeg tar utgangspunkt i sirkeltabell for verbklasser som jeg laget for noen år siden og som er praktisk å bruke. For tiden er det bare en student som går på forelesninger.  Alle forelesninger som jeg holder i dette semesteret tar jeg opp på video og publiserer på YouTube i min kanal som heter Zoia Nikolskaia under spilleliste «Forelesninger om verbklasser».

Kanal Zoia Nikolskaia

På YouTube har jeg min egen kanal som heter Zoia Nikolskaia. Der har jeg flere spillelister: 1) forelesninger på russisk om mine bøker for lærere i russisk som fremmedspråk (i høst snakker jeg bare om min bok for nybegynnere); 2) forelesninger om verbklasser på norsk; 3) videoer som ble tatt med to av mine studenter om Oslo og som kan brukes for forberedelser til muntlig prøve i nivå A2 og B1.