Språkskolen sine aktiviteter utenom kurs og sertifisering, foregår som regel under paraplyen «klubb ‹Samåvar›». En samåvar er en tradisjonell russisk vannkoker – for å lage te og liknende, og er derfor en passende tittel på disse ofte mer uformelle aktivitetene. Alle som er eller har vært student hos Språkskolen russisk.no &Metodius, er velkomne til å delta.

Arrangementsplan høstsemesteret 2021

Temakvelder, kl 18.00, i skolens lokaler (eller delta via Zoom)

  1. Torsdag 30. september. Tema: Presentasjon av noen av skolens nettressurser
  2. Torsdag 28. oktober. Tema: Presentasjon av video og andre resssurser om bevegelsesverb
  3. Torsdag 11. november. Tema: Dostojevskij 200 år – og vår Zoom-innspilling av ‹17 scenter fra «Forbrytelse og straff»›
  4. Fredag 10. desember. Tema: Forfattaren Nekrasov 200 år.

Klipp fra tidligere arrangement

Påmeldingskjema til 11. november

Påmelding bør skje seinest dagen før.
Fyll ut personalia og fortell i emnefelt og beskjedfelt at du kommer .

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.