Utdanning – russisk som fremmedspråk. Små grupper (fra 2 til 6-8, maks 10) i alle nivåer, fra null til aller høyest nivå.

Fokusområdet «Utdanning – russisk som fremmedspråk»

Hovedansvarlig: Zoia.

Undervisning

små grupper (fra 2 til 6-8, maks 10) i alle nivåer, fra null til aller høyest nivå. Se undervisningstilbud. Utenom ordinær undervisning tilbyr Zoia forelesninger og seminarer i ulike grammatiske emner. I slutten av hvert semester for grupper i lavere nivåer arrangeres samtalegrupper mht å praktisere muntlig russisk.