Russisk som fremmedspråk. Små grupper. Alle nivå – fra null til høyeste.

Slik er våre kurs – uansett nivå

  • Hovedansvarlig er Zoia.
  • Undervisning foregår i små grupper (fra 2 til 6-8, maks 10).
  • Undervisning blir gitt på alle nivåer, fra null til aller høyeste.
  • Ekstratilbud (utenom det som inngår i hvert enkelt kurs):
    • Forelesninger og seminarer i ulike grammatiske emner.
    • Spesielt for lavere nivå i slutten av hvert semester: samtalegrupper m/praksis i muntlig russisk.

Slik er våre kurs – på de ulike nivåene

For en beskrivelse av våre kurs på de ulike nivåene, se vår kursoversikt, eller se disse sidene:

Utenom ordinære kurs tilbyr vi

  • Kurs i muntlig russisk i forkant av sertifiseringsprøver
  • Foreleseninger i grammatikk med praktiske oppgaver