Om undervisningen i A2-nivå

Basisnivået er det siste steget på det grunnleggende nivået. Undervisningen tar vanligvis to semester.

Sertifisering

Etter kurs er mulig å ta test i basisnivå

 1. Grammatikk
 2. Ordklasser med kasusendelser: betydning av kasusendelser og kasusbruk i de typer setninger som er beskrevet i kravene på dette nivå.
 3. Verbklasser 5-16, uregelmessige verb å jogge, å barbere, å ta feil. Imperativ.
 4. Grunntall + substantiv (две книги, два брата, пять книг, пять братьев)
 5. Komparativ
 6. Tilstandskategori (хорошо, плохо, надо)
 7. Partikler: ли, неужели, разве
 8. Setninger med bare ett hovedledd (Холодно. Пиши! Поют.)
 9. Direkte og indirekte tale
 10. Neutral ordstilling
 11. Typer setninger som består av flere setninger – komplekse/sammensatte setninger (сложное предложение)
 12. Ordforråd innen emnene: 1) Helse, 2) Interesser, 3) By/hovedstad, 4) Vær, 5) studie av fremmedspråk
 13. Læremidler:
  1. Z. A. Nikolskaia. Ta russisk. Del Б. Utgitt av &METODIUS, fås på skolen.
  2. Z. A. Nikolskaia. Morfologi. Utgitt av &METODIUS, fås på skolen.
  3. Z. A. Nikolskaia. Plansjer: Verklasser, Adjektiv: Kasusendelser, Substantiv: Kasusendelser