Kurset er for deg som er ferdig med «Ta russisk nybegynnerkurs» av Zoia Nikolskaia og som er kommet til leksjon 4 i «Ta russisk A1 og A2 nivåer» av samme forfatteren. Har du studert et annet sted, tilbyr vi deg en online inkomst-test

Kurset starter tirsdag 22.08.2023

Kursdetaljer –A2

 • Tidspunkt: tirsdager fra 09.00 til 10.30
 • 2 undervisningstimer á 45 minutt hver gang
 • Første gang: 22. august
 • Siste gang: 28. november
 • 13 ganger/26 timer.
 • Pris kr 5 304,00

Påmeldingsskjema

Om undervisningen i A2-nivå

Basisnivået er det siste steget på det grunnleggende nivået. Undervisningen tar vanligvis to semester.

Sertifisering

Etter kurs er mulig å ta test i basisnivå – A2 (på russisk ТБУ)

 1. Grammatikk
 2. Ordklasser med kasusendelser: betydning av kasusendelser og kasusbruk i de typer setninger som er beskrevet i kravene på dette nivå.
 3. Verbklasser 5-16, uregelmessige verb å jogge, å barbere, å ta feil. Imperativ.
 4. Grunntall + substantiv (две книги, два брата, пять книг, пять братьев)
 5. Komparativ
 6. Tilstandskategori (хорошо, плохо, надо)
 7. Partikler: ли, неужели, разве
 8. Setninger med bare ett hovedledd (Холодно. Пиши! Поют.)
 9. Direkte og indirekte tale
 10. Neutral ordstilling
 11. Typer setninger som består av flere setninger – komplekse/sammensatte setninger (сложное предложение)
 12. Ordforråd innen emnene: 1) Helse, 2) Interesser, 3) By/hovedstad, 4) Vær, 5) studie av fremmedspråk
 13. Læremidler:
  1. Z. A. Nikolskaia. Ta russisk. Del Б. Utgitt av &METODIUS, fås på skolen.
  2. Z. A. Nikolskaia. Morfologi. Utgitt av &METODIUS, fås på skolen.
  3. Z. A. Nikolskaia. Plansjer:
  Verklasser, Adjektiv: Kasusendelser, Substantiv: Kasusendelser, Bevegelsesverb, Uregelmessige verb

Melding om interesse for kurs i A2-nivå russisk

Kurs i A2-nivå russisk(Påkrevd)
Offline/Online kursdeltakelse – fortell hva du ønsker:(Påkrevd)

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Godta og send inn

Hidden
Godta brukervilkår
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.