B1 er et nivå som kommer etter A2. På dette nivå lærer man en del ny grammatikk og utvider ordforråd ved å lese mer avanserte tekster og diskutere disse, både skriftlig og muntlig. Neste nivå er B2. Det er betydelig høyere enn B1. Både etter B1 og etter B2 er det mulig å ta sertifiseringsprøve. I forkant av sertifiseringsprøve kan man ta tentamen.

Om B2-nivå.

(Sertifikatsnivå 2/ТРКИ 2)

En kan avlegge test i sertifikatsnivå 2. Sertifikat nivå 2 (på russisk ТРКИ-2, innenfor europeisk testnavnsystem B2, på engelsk First Certificate in Russian).

Påmeldingskjema

Klikk her og meld deg på med vårt påmeldingsskjema!

Innhold i kurset (rull ned)

 1. Orddannelse.
 2. Substntiv-suffikser:
 3. -ец, -ист, -тел(ь), -чик, -ент, -ант, -ник, -ств(о), -ост(ь), -аций(а), -ени(й)е, -изм, -к-, -ок
 4. Adj. suffikser: -ан-,-енн-, -к-, -ив-, -ивн-, -ист-, -н-, -ов-/-ев-, -ск-
 5. Verbale prefikser: в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, о-, от-, пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у-
 6. Verbale suffikser: -ну-, -а-, -ва-, -ыва-/-ива-
 7. Adverbiale suffikser: -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о.
 8. Adverb som blir dannet med hjelp av prefikset по- og suffikset -ему (по-моему etc)
 9. Syntaks
 10. Substantivfraser
 11. Verbfraser
 12. Determinanter
 13. Logisk subjekt
 14. Ulike måter å uttrykke predikat på
 15. Enkle setninger
 16. Komplekse setninger 1) med sideordnende konjunksjoner, 2) med underordnende konjunksjoner, 3) uten konjunksjoner, 4) med både med og uten konjunksjoner
 17. Måter å uttrykke 1) objekt, 2) attributt, 3) ulike typer adverbialer i både enkle og komplekse setninger
 18. Syntaktiske transformasjoner (å gjøre aktive setninger om til passive, partisipp-vendinger om til som-setninger, gerundium-vendinger om til tids-bisetninger mm)
 19. Ordforråd innen emner: 1) Privat liv, 2) Familie, 3) Arbeid, 4) Fritid, 5) Mann og kvinne, 6) Barn og foreldre, 7) Reiseliv, 8) Hobby, 9) Mennesket og samfunnet, 10) Mennesket og politikken, 11)Mennesket og økonomien, 12) Mennesket og vitenskap, 13)Mennesket og kunst, 14) Mennesket og miljøet, 15) Jordkloden er vårt felles hus, 16) Åndelig utvikling av menneskelighet, 17) Mennesket og utforskning av universet og tilegnelse av det

Påmeldingskjema

Klikk her og meld deg på med vårt påmeldingsskjema!