Neste kurs i B1-nivå starter 21.august 2023 kl. 18.45

Påmeldingsskjema

Kursdetaljer

 • Kurskode: 2108231845
 • Dag: mandag
 • Klokkeslett: 18.45 – 20.15
 • Antall timer/ganger: 15/30
 • Start: 21. august
 • Slutt: 11. desember
 • Pris: kr 6.300
 • Påmeldingsskjema

Generelt om kurs i B1-nivå (ТРКИ 1/sertifikatnivå 1)

 • Forkunnskaper: «Ta russisk nybegynnerkurs» til Zoia Nikolskaia og «Ta russisk i nivå A1» av samme forfatter, Nikolskaias Tabeller i fonetikk og grammatikk, russiske adapterte tekster mm
 • Hvor: i våre lokaler i Majorstuveien 13 A og online via Zoom.

Kurset er for deg som har tatt nybegynnerkurs og A1-nivå trinn 1 til 3,  A2-nivå og har begynt studier på B1 nivå. Har du studert russisk et annet sted, ønsker vi at du tar en online test for å finne ut om dette er en riktig gruppe for deg – kontakt oss for å få tildelt test.

Etter fullført kurs på dette nivået, kan en avlegge test i første sertifikatnivå/sertifikatnivå 1 (på russisk ТРКИ-1, også kjent som sertifiseringsprøve i B1-nivå).

På B1-nivå lærer man en del ny grammatikk og utvider ordforrådet ved å lese mer avanserte tekster og å diskutere disse, både skriftlig og muntlig. Neste nivå, som er betydelig høyere enn B1, er B2. Både etter fullført B1-nivå og B2-nivå er det mulig å ta sertifiseringsprøve. I forkant av sertifiseringsprøve kan man ta tentamen.

Påmeldingsskjema

Kunnskapsnivå når du er ferdig med  B1-nivå

Dersom du skal avlegge sertiseringsprøven i B1-nivå, så stilles det følgende krav:

Krav til ordforråd

 1. Ordforråd: 2.300 gloser
 2. Emner for muntlig og skriftlig monolog:
  1. Om seg selv og sin familie
  2. Arbeid og/eller studier
  3. Om utdannelse i Russland og i Norge
  4. Fremmedspråk
  5. Levemåte
  6. Fritid
  7. Om Oslo og stedet hvor man er født
  8. Generellt om geografi, økonomi, historie og kultur i Norge og i Russland
  9. Kjente personer innenfor kultur og vitenskap i Russland og i Norge
  10. Naturen og menneseket. Økologi.

Krav i fonetikk, prosodi, grammatikk, syntaks

 1. Kunne skrive for hånd og på data, kjenne igjen bokstavene skrevet for hånd og på trykk.
 2. Kunne uttalereglene
 3. Kunne intonere
  1. påstand (это дом).
  2. spørsmål med spørreord (что это?)
  3. spørsmål uten spørreord (это там?)
  4. spørsmål med alternativ (это там или здесь?)
  5. presiserende spørsmål  – gjentagelse av ordet som man trenger å bekrefte eller avkrefte)
  6. spørsmål med konsjunksjonen «a» type а у вас?
  7. oppramsing (у нас есть карандаши, ручки, тетради, учебники, словари)
  8. krav (сделайте так)
  9. spørre om tjeneste (не могли ли бы вы … /помогите мне, пожалуйста…/ можно вас попросить …)
  10. tiltale (Наташа, скажите, …)
  11. utrop (Отлично!)
  12. uavsluttet setning (я хотела только ….)
  13. følelsesmessige reaksjoner (как это хорошо!)
 4. Kunne om ordets struktur: stamme (prefiks, rot og suffiks) og endelse.
 5. Suffikser for å danne substantiv-ец, -ист, -тел(ь), -чик, -ент, -ант, -ник, -ств(о), -ост(ь), -аций(а), -ени(й)е, -изм, -к-, -ок
 6. Adj. suffikser: -ан-,-енн-, -к-, -ив-, -ивн-, -ист-, -н-, -ов-/-ев-, -ск-
 7. Verbale prefikser: в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, о-, от-, пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у-
 8. Verbale suffikser: -ну-, -а-, -ва-, -ыва-/-ива-
 9. Adverbiale suffikser: -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о.
 10. Adverb som blir dannet med hjelp av prefikset по- og suffikset -ему (по-моему etc)
 11. Verb
  1. verbstammer
  2. verbklasser
  3. uregelmessige verb
  4. -e/-ё og и-konjugasjoner
  5. aspekt
  6. tid: nåtid, fortid, framtid
  7. refleksive verb
  8. konjunktiv
  9. diatese (passiv og aktiv)
  10. partisipp
  11. gerundium
  12. bevegelsesverb
 12. Substantiv
  1. kjønn (3)
  2. kasus (6)
  3. tall (2)
  4. animat/inanimat
 13. Personlig pronomen
 14. Upersonlig pronomen
 15. Adjektiv
  1. kort
  2. lang
 16. Tallord
  1. grunntall
  2. ordenstall
 17. Adverb
 18. Preposisjoner og kasus som disse styrer
 19. Konjunksjoner og konjunksjonsord
 20. Partikler: ведь, же, не, ни, ли, неужели, разве
 21. Hovedsetninger med subjekt og verbal type мы читаем
 22. Setninger med bare verbal type холодно
 23. Setninger med bare subjekt type весна.
 24. Setninger
  1. men sideordnende konjunksjoner и, но, или
  2. med underordnende konjunksjoner где, когда, что, потому что, кто, куда, который
  3. uten konjunksjoner type он хороший человек, это все знают.
  4. med både med og uten konjunksjoner он хороший человек, это все, кто с ним работал, знают.
 25. Аverbialer i både enkle og komplekse setninger

Påmeldingskjema for kurs i B1-nivå russisk

Kurs i B1-nivå russisk(Påkrevd)
Offline/Online kursdeltakelse – fortell hva du ønsker:(Påkrevd)

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Godta og send inn

Godta brukervilkår(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.