Om B1-nivå
(ТРКИ 1/sertifikatnivå 1)

Dersomen en starter fra scratch hos oss og går et vanlig kurs med to skoletimer i uka, så kan en vanligvis starte på dette nivået etter rundt 4-5 semester.

Det kreves vanligvis 3 semester med undervisning på dette nivået.

Sertifisering

Når en er ferdig med undervisningen på dette nivået,, kan en avslutte med test/eksamen i sertifikat 1 (europeisk system: B1, russisk: ТРКИ-1).

 1. Grammatikk
 2. Partisipp
 3. Gerundium
 4. Passiv
 5. Konjunktiv
 6. Superlativ
 7. Infinitivsetninger
 8. Korte adjektiv
 9. Preposisjonsfraser
 10. Ordforråd innen emnene: 1) biografi (barndom, studietid, arbeid, interesser), 2) bekjent, familimedlem, 3) arbeid (kolleger, faglig kompetanse), 4) ferie, 5) hovedstad, 6) helse, 7) fremmedespråk
 11. Læremidler
  1. Øvelser, tekster fra i ulike lærebøker og andre bøker utgitt i Russland og plukket av læreren
  2. Z. A. Nikolskaia. Plansjer: Verklasser, Adjektiv: Kasusendelser, Substantiv: Kasusendelser