Fra og med 3. februar til 7. april, torsdager, kl. 08.00-09.30 holdes forelesninger i russisk grammatikk

Hver torsdag fra og med 3. februar klokka 8 til 9.30, holder jeg forelesninger om russisk grammatikk. Til forelesningstemaene vil deltakerene også få praktiske oppgaver.

Emner for vårsemester 2022:

  1.  ord som har adjektiviske kasusendelser
  2. opphav av adjektiviske kasusendelser
  3. stammetyper, bindevokalser og kasusendelser
  4. korte og lange adjektiv
  5. tallene 1, 2 ,3 ,4
  6. trykkskjemaer
  7. komparativ
  8. superlativ
  9. adjektiviske fraser
  10. korte og lange adjektiv i setninger

Pris: kr 4.900,
drop-inn: kr 450

Påmeldingskjema

Klikk her og meld deg på med vårt påmeldingsskjema!