I etterkant av hvert vårsemester arrangerer Språkskolen russisk.no &METODIUS kurs i muntlig russisk

Muntlig russisk for lavere nivåer

I sllutten av hvert semester, i forkant av eksamen holdes kurs i muntlig russisk for lavere nivåer.

En av 5 eksamensdeler er samtale. Den delen består av 3 oppgaver

  1. Kunne starte 5 små dialoger i situasjoner som blir beskrevet av eksaminator. Situasjoner skal handle om praktiske hverdagsting: spørre om tidspunkt, tilby noe å drikke, levere bøker til bibliotek o.l.
  2. Kunne svare på 5 spørsmål fra eksaminator om hverdagslige ting: om tid, om veien, svare på invitasjon til bursdags feiring o.l.
  3. Lage en muntlig fortelling om et av emnene som eksaminator skal tilby.

Emnene for  fortellinger er som følger

  1. A1: om en selv, om sin familie, min arbeidsdag, min venn, min fritid.
  2. A2 og B1: samme som for A1 pluss om hvordan jeg lærer fremmedspråk, min by, helse, vær.

Hvor: oline og i Majorstuveien 13A, i skolens lokaler.
Påmelding: Følg lenken til påmeldingskjema