Kurstilbud

Vi underviser deg i russisk som fremmedspråk fra null til høyest nivå.

 

Undervisningen er organisert i kurs som foregår i små grupper. Studenter på høyere nivåer får dessuten tilbud om å skrive semesteroppgaver. Utenom ordinær undervisning arrangeres forelesninger med praktiske oppgaver i ulike grammatiske emner.

Vår skole og våre kurstilbud

Vi tilbyr kurs og tilhørende eksamener i russisk som fremmedspråk for alle nivåer, fra null til det aller høyeste (C2). Inndelingen i nivåer følger Europarådets nivåskala for språk:

  • A0 – forkurs
  • A1 – nybegynner
  • A2 – litt øvet
  • B1 – mellomnivå
  • B2 – høyere mellomnivå
  • C1 – høyere nivå
  • C2 – perfeksjonering

Språkskolen er godkjent som lokalt testsenter (eksamenssenter) for Moskva statsuniversitet i russisk som fremmedspråk og arrangerer eksamener i Oslo i samarbeid med vedkommende universitet. Det er også fullt mulig å følge kursene uten å avlegge eksamen.

Skolen ble startet i 1995 og er 100% privat.  Lærer på alle nivåer er cand. philol. Zoia A. Nikolskaia, som også har forfattet lærebøkene som brukes i undervisningen på lavere nivåer.

Zoia A. Nikolskaia har utviklet rasjonelle og effektive måter å presentere studiematerialet på, slik at  hvert trinn bygger på det neste og avansert materiale blir presentert på en mest mulig rasjonell måte. Hun har skrevet lærebøker for nivå A0 (forkurs) og A1 (nybegynner).

Selv om kursene og lærebøkene er utformet med tanke på pensum til eksamen er det ikke noe krav om å ta eksamen for å gå videre på høyere nivå, men det å ha en eksamen som mål kan være en god motivasjon for å huske stoffet bedre. Erfaringene er at elever fra skolen jevnt over oppnår gode eksamensresultater.

Kunnskapene man tilegner seg gjennom Språkskolens bøker og kurs er solide og bygges opp trinn for trinn. Terminologien som benyttes i undervisningen er egenutviklet basert på i russisk lingvistikk, bearbeidet og tilpasset skolens undervisningsbehov og reformulert på norsk.