Zoia A. Nikolskaia: «Ta russisk nybegynnerkurs», 2020-utgaven, er tilgjengelig.