Denne høsten hver lørdag holder jeg forelesninger om verbklasser på norsk.

Denne høsten holder jeg forelesninger om verbklasser på norsk.

Hver lørdag holder jeg forelesninger med praktiske oppgaver om verbklasser. Forelesningene er basert på min sirkeltabell som jeg laget for en tid tilbake. Den tabellen framstiller de viktigste ting om verbklasser kompakt. I tabellen finnes eksempler, regel for å danne nåtidsstamme for hver klasse, regel for å danne fortidsstamme dersom den ikke er identisk med infinitivsstamme, informasjon om konsonantendringer i de stammer som er utsatt for det, informasjon om trykkskjemaner i nåtid og i fortid. Alle forelesninger er tilgjengelig på min kanal på YouTube. Forelesninger om verbklasser er å finne i spillelisten «Forelesninger om verbklasser». Oppgaver er ikke inkludert i videoer. De som får lyst å ha adgang til oppgaver bør ta kontakt med oss.

Kanalen heter Zoia Nikolskaia