Nybegynnerkurs på formiddagene

Nytt nybegynnerkurs starter 24. januar

Nybegynnerkurs starter 24. januar og varer til 11. april 2019. Ingen forkunnskaper. 22 timer, 11 oppmøter, torsdager fra 19.00 til 20.30. Skolematerialer får du i første time. Pris for kurs og materialer: kr 4.209,

Møte i Klubb Samåvar 14. desember kl. 18.00
Emne: Sertifiserings- og andre prøver ved Språkskolen russisk.no &Metodius

Klubb Samåvar. Første møte i høstsemesteret blir 26. 11.18., fredag, kl. 18.00

Tema: orientering om skolens tilbud neste semester: for nye og gamle studenter

Nybegynnerkurs på formiddagene

8. oktober starter nybegynnerkurs som skal gå to ganger pr uke: på mandager fra 11.00 til 12.30 og på torsdager fra 09.00 til 11.30. Ingen forkunnskaper trenges. Nybegynnerkurs er et innføringskurs og er trinn null i det systemet hvor videre trinnene heter A1, A2, B1, B2, C1, C2. I nybegynnerkurs lærer du om grunnlag for det systemet som heter russisk språk: hva slags bokstaver i alfabetet finnes, hvordan de ser ut på trykk og med håndskrift, hvordan de gjengir språklyder alene og sammen med andre bokstaver, hvorfor russere skriver Moskva men uttaler Maskva mm.

Forelesninger i russisk grammatikk

13 forelesninger med praktiske oppgaver på lørdager fra 11.00 til 12.00.
Første forelesning 1. september, siste 8. desember.

Emne: Verb.
Verb er en ganske så omfattende og komplisert ordklasse og krever sitt. Det skal derfor handle om verb både høst og vår. Forelesninger blir holdt på norsk. Praktiske oppgaver skal løses i klassen, ingen hjemmelekser.

Alle unntatt nybegynnere kan få nytte av å gå på forelesninger om verb.

NY WEBSIDE

I juli iår ble vår nye webside lansert. Det er ting som vi fortsatt jobber med for å få på plass. Vi blir glad for å få tilbakemeldinger.

TA RUSSISK A1

I slutten av juni fikk ble Zoias «Ta russisk A1-nivå» publisert. Det er lærebok nr to i vår serie «Ta russisk».

SOMMERSKOLE I GENITSJESK

De to første ukene i juli hadde vi vår første student på sommerskole i Genitjesk. Studenten fikk tretimers undervisning hver dag unntatt søndager. Hun trivdes med kurset og i byen. Interview med henne finner dere i vår blogg.