Russisk som fremmedspråk – over 20 år i bransjen!

Språkskolen russisk.no &Metodius er 100% privat og stiftet av Zoia A Nikolskaia og Leif Halvard Silli.

 • Z. A. Nikolskaia – lærer, oversetter, skribent av lærebøker og andre studiematerialer – har også drevet som tolk.

  Hvem er Zoia

  • russisk filolog, har 5-årig utdannelse fra filologiske fakultet i Lomonosov universitet i Moskva (МГУ им. Ломоносова) (eksamen fra 1980)
  • cand. philol. fra UiO (eksamen fra 1989)
  • eksamen i metodikk i russisk undervisning for utlendinger ved det filologiske fakultetet i Moskva ved МГУ им. Ломоносова (2002)
  • testor i alle nivåer i ALTE-systemet (ТРКИ), kurset ved St P universitet (2006 ог 2007) medlem av МАПРЯЛ siden 200
 • Leif H. Silli – Webmaster, dokumentdesign, nynorsk og bokmål, kontorstøtte.

Hvem er Leif

 • Utdanning i teologi fra Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
 • Utdanning i MacDesign/Webdesign fra Merkantilt Institutt, Oslo
 • Diverse andre utdanninger (musikklinje vdg, økologisk jordbruk vdg, mm)

Fokusområdet «Utdanning – russisk som fremmedspråk»

Hovedansvarlig: Zoia

Kurstilbud

undervisning i små grupper (fra 2 til 6 – maks 10) i alle nivåer, fra A0 (nybegynner) til C2 (mest avansert) to timer per uke (se timeplan). Kursene og lærebøkene er utformet med tanke på pensum til eksamen. Etter alle kurs unntatt etter A0 kan man avlegge eksamen i tilsvarende nivå (se om sertifiseringsprøver). Nybegynnerkurs er innføringskurs og ikke gir kompetanse til å avlegge eksamen.

Sertifiseringsprøver i russisk som fremmedspråk (TRKI)

Siden 2006 har vi samarbeidet med Hovedtestsenteret i Lomonosov statsuniversitet i Moskva. Fra 2016 er vi deres godkjent lokalt senter. Vi arrangerer sertifiseringsåprøver innenfor testsystemet TRKI. Det er en russisk forkortelse som betyr eksamner i russisk som fremmedspråk.

Klubb Samåvar

Siden 2014 fungerer klubb «Samåvar». Alle arrangementer på skolen utenom ordinær undervisning skjer i regi av klubben. Det er både ting som skjer hvert år og ting som blir arrangert bare en eller noen flere ganger. Vi har to faste arrangementer som klubb «Samåvar» har overtatt, det er maslenitsa (russisk fastelaven) og feiring av Pusjkindagen. Disse to arrangementer har vi hatt helt fra starten av, det er våre tradisjoner. Klubben har også overtatt arrangementer av Russlandsreiser som skolen arrangerte hver sommer fra 2006 til og med 2016. I regi av klubben ble det arrangert noen temakvelder hvor Zoia fortalte om russiske dialekter, om russisk alfabets historie, om sertifiseringssystemet som skolen tilbyr mm

Tilleggsinfo

FoU-bedrift i 2013