Russisk som fremmedspråk – 25 år i bransjen

Språkskolen russisk.no &Metodius da er et privat språkfirma stiftet, eid og drevet siden 1995 av Zoia A Nikolskaia og Leif Halvard Silli.

Om Zoia

 • Zoia A. Nikolskaia er lærer, oversetter, lærebokforfatter m.m. Tidligere drev hun også mange år som tolk.

  I mer detalj:

  • Zoia er filolog i russisk (uteksaminert 1980) fra Filologisk fakultet ved Lomonosov-Universitetet i Moskva (МГУ им. Ломоносова)
  • Zoia er cand. philol. fra UiO (uteksaminert 1989)
  • Zoia har tilleggsutdanning i undervisningsmetodikk i russisk som fremmedspråk fra Filologisk fakultet ved Lomonosov-Universitetet i Moskva (МГУ им. Ломоносова) (uteksaminert 2002)
  • Zoia har tilleggsutdanning fra Universitetet i Sankt-Petersburg som eksaminator i språkprøven i russisk som fremmedspråk innenfor ALTE-systemet (ТРКИ) på alle nivå (kurs i 2006 og 2007)
  • Zoia har oppdateringskurs fra Filologisk fakultet ved Lomonosov-Universitetet i Moskva (МГУ им. Ломоносова) for eksaminatorer i språkprøven i russisk som fremmedspråk innenfor ALTE-systemet (ТРКИ) og i språkprøvene for de som søker oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Russland (2017)
  • Zoia er medlem av det internasjonale språklærerforbundet for russisklærere (МАПРЯЛ) siden 2003

Om Leif

 • Leif H. Silli – Webmaster, dokumentdesign, språkvasker av nynorsk og bokmål, kontorstøtte.

  I mer detalj:

  • Master i kristendomskunnskap fra Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
  • Utdanning i MacDesign/Webdesign fra Merkantilt Institutt, Oslo
  • Diverse andre utdanninger (musikklinje vdg, økologisk jordbruk vdg, mm)

Kurstilbud

Undervisning både online (zoom) og ofline i små grupper (fra 2 til 6 – maks 10) i alle nivåer, fra A0 (nybegynner) til C2 (mest avansert) to timer per uke (se timeplan). Kursene og lærebøkene er utformet med tanke på pensum til eksamen. Etter alle kurs unntatt etter A0 kan man avlegge eksamen i tilsvarende nivå (se om sertifiseringsprøver). Nybegynnerkurs er innføringskurs og ikke gir kompetanse til å avlegge eksamen.

Sertifiseringstilbud

Siden 2006 har vi samarbeidet med Hovedtestsenteret i Lomonosov statsuniversitet i Moskva. Fra 2016 er vi deres godkjent lokalt senter. Vi arrangerer sertifiseringsåprøver innenfor testsystemet TRKI. Det er en russisk forkortelse som betyr eksamner i russisk som fremmedspråk.

Klubb «Samåvar»

Siden 2014 fungerer klubb «Samåvar». Alle arrangementer på skolen utenom ordinær undervisning skjer i regi av klubben. Det er både ting som skjer hvert år og ting som blir arrangert bare en eller noen flere ganger. Vi har to faste arrangementer som klubb «Samåvar» har overtatt, det er maslenitsa (russisk fastelaven) og feiring av Pusjkindagen. Disse to arrangementer har vi hatt helt fra starten av, det er våre tradisjoner. Klubben har også overtatt arrangementer av russlandsturer som skolen arrangerte hver sommer fra 2006 til og med 2016. I regi av klubben har vi også avholdt f.eks. temakvelder om russiske dialekter, det russisk alfabetet, om sertifiseringssystemet som skolen tilbyr mm.

Sommerskole

Siden 2017 har vi arrangert sommerskole i Genitjesk ved Azovhavet. Byen ligger nær Krim på den ukrainske siden. Nordmenn trenger ikke visum for å komme dit. Folk i byen snakker både russisk og ukrainsk. Byen Genitjesk er liten men koselig med alle fasiliteter: hoteller, matbutikker, markeder, kafeer, strender, apoteker, badestrender mm. Lokale reisebyråer arrangerer dagsturer til interessante steder i omegn. Undervisningen foregår i Zoias kvarter som ligger 5-7 minutters gåtur til fra bystranda.