Om sertifisering

Språkskolen er godkjent som lokalt testsenter ved Moskva statsuniversitet og arrangerer eksamener i Oslo i samarbeid med Moskva statsuniversitet.