Årets eksamen arrangeres 21. og 22. juni. Kandidater som består eksamen (sertifiseringsprøve) får offentlig russisk sertifikat.

Om sertifisering

Språkskolen er godkjent som lokalt testsenter ved Moskva statsuniversitet og arrangerer eksamener (sertifiseringsprøver) i Oslo i samarbeid med Moskva statsuniversitet. I år arrangeres eksamen 21. og 22. juni i skolens lokaler.

Nr Nivå Testdel Dato Antall timer Start Pris Påmelding
1906A1 A1 skriftlig 21.06.2019, fredag 3 t. kl. 17.00 kr 2.4429,-
  • Personalia

  • Godta og send inn

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
muntlig 22.06.2019, lørdag 45 m. kandidat får beskjed noen dager før eksamen
1906A2 A2 skriftlig 21.06.2019, fredag 3 t. kl.17.00 kr 2.4429,-
muntlig 22.06.2019, lørdag 50 m. kandidat får beskjed noen dager før eksamen
1906B1 B1 skriftlig 21.06.2019, fredag 3 t. 45 m. kl. 17.00 kr 2.556,-
muntlig 22.06.2019, lørdag 60 m. kandidat får beskjed noen dager før eksamen
1906B2 B2 skriftlig 21.06.2019, fredag 4 t. kl. 17.00 kr 2.684,-
muntlig 22.06.2019, lørdag 90 m. kandidat får beskjed noen dager før eksamen
1906C1 C1 skriftlig 21.06.2019, fredag 4 t. 30 m. kl. 17.00 kr 2,856,-
muntlig 22.06.2019, lørdag 50 m. kandidat får beskjed noen dager før eksamen
1906C2 C2 skriftlig 21.06.2019, fredag 4 t. 45 m. kl. 17.00 kr 2,856,-
muntlig 22.06.2019, lørdag 50 m. kandidat får beskjed noen dager før eksamen