For å øve på sertifiseringsprøven, eller for å få bekreftet at du har valgt riktig nivå, kan du ta en tentamen.

Les mer sertifiseringsopplegget på russisk.no/prøveplan  og russisk.no/sertifisering – eller se videoen nedenfor.

Kryss av nivå

Velg tentamensprøvenivå(Påkrevd)
Velg samme nivå som du mener er riktig for deg å ta sertifiseringsprøve i
Velg dato

Personalia

Navn(Påkrevd)

Godta og send inn

Godta brukervilkår(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.