Kommende sertifiseringsprøver – tentamen og eksamen – i vårsemesteret 2022 i russisk som fremmedspråk

Nærmeste tentamen blir 14. og 15. januar 2022

Vårsemesteret 2022 avholder vi sertifiseringsprøver i russisk som fremmedspråk fredag og lørdag 28. og 29. januar i 2022.

I tillegg avholder vi  tentamener/prøvetester i forkant av sertifiseringsprøven, den 12. og 15. januar 2022. Dersom tentamensdatoene ikke passer, så er det bare å si ifra, så vi skal se om vi kan finne en løsning for deg.

Å ta en tentamen/prøvetest har to formål: For det første gir det deg en anledning til øve på selve sertifiseringsprøveformatet  – du får trening i å disponere tiden riktig på selve sertifiseringsprøven. For det andre er det også en måte å få tilbakemelding på om nivået ditt ligger der du antar at det ligger, sånn at du i kaster bort tid og penger på en sertifiseringsprøve som enten ligger alt for høyt eller alt for lavt for deg.

En tentamen/prøvetest har samme struktur som sertifiseringsprøven, dvs at den består av 5 deler:

  1. grammatikk og ordforråd;
  2. lese;
  3. lytte;
  4. skrive
  5. samtale.

Etter tentamen får du ikke noe sertifikat. Sertifikat får du bare dersom du tar – og består – en sertifiseringsprøve.

Prøveoversikt våren 2022

Nr Prøve Ukedag Timetall Start Pris
22011416 Tentamen
(skriftlige deler)
fredag 14. januar A1: 3 t 00 min
A2: 3 t 00 min
B1: 3 t 25 min
B2: 4 t 00 min
C1: 4 t 20 min
C2: 4 t 10 min
16.00 A1: kr 1.000
A2: kr 1.000
B1: kr 1.231
B2: kr 1.300
C1: kr 1.500
C2: kr 1.500
22011510 Tentamen
(muntlig del)
lørdag 15. januar A1: 30 min
A2: 30 min
B1: 30 min
B2: 45 min
C1: 45 min
C2: 50 min
10.00
22012809 Sertifiseringsprøve
(skriftlige deler)
fredag 28. januar A1: 3 t 00 min
A2: 3 t 00 min
B1: 3 t 25 min
B2: 4 t 00 min
C1: 4 t 20 min
C2: 4 t 10 min
09.00 A1: kr 2.429
A2: kr 2.556
B1: kr 2.556
B2: kr 2.684
C1: kr 2.800
C2: kr 2.800
22012909 Sertifiseringsprøve
(muntlig del)
lørdag 29. januar A1: 30 min
A2: 30 min
B1: 30 min
B2: 45 min
C1: 45 min
C2: 50 min
09.00

Påmelding

Gå til påmeldingskjema.