Språkskolen russisk.no er lokalt testsenter for MSU Hovedtestsenter. Vi avholder sertifiseringsprøver to ganger i året – januar og juni.

Sertifiseringprøver i russisk som fremmedspråk

Vi arrangerer jevnlig sertifiseringstester i «Test i russisk som fremmedspråk». Testene blir holdt i samarbeid med teststenter ved Statsuniversitetet i Moskva.

Oversikt

Alt om  testsystemet og dets historie, gyldigheten til prøvene, når prøvene foregår hos oss, vitnemål, påmelding m.m.

Historie.

Sertifiseringssystemet vårt drives av fire russiske universitet (deriblant statsuniversitetet i Moskva og statsuniversitetet i Sankt-Petersburg). Prøvene er offentlig russiske prøver. Nivåsystemet svarer til de nivåene som brukes av det europeiske systemet for testing av fremmedpråkskunnskap – ALTE (Association of Language Testers Europe)-

System

Prøvene tester språkkunnskapene på seks nivå:

Nivå·Kode·Navn Russisk navn Pris
1 A1 Elementær ТЭУ: Тест по русскому языку как иностранному. Элементарный
уровень
kr 2 429
2 A2 Basis ТБУ: Тест по русскому языку как иностранному. Базовый уровень.(Tas også i forbindelse m/søknad
statsborgerskap i Russland)
kr 2 556
3 B1 Sertifikat 1 ТРКИ-1: Тест по русскому языку как иностранному. Первый уровень. kr 2 556
4 B2 Sertifikat 2 ТРКИ-2: Тест по русскому языку как иностранному. Второй уровень. kr 2 684
5 C1 Sertifikat 3 ТРКИ-3: Тест по русскому языку как иностранному. Третий уровень. kr 2 800
6 C2 Sertifikat 4 ТРКИ-3: Тест по русскому языку как иностранному. Четвёртый уровень. kr 2 800

Testen teller som dokumentasjon på at kandidaten vil klare seg i de mest vanlige situasjonene i en russisk sammenheng – på fritid, på jobb, i studier, på det nivået som testen gjelder.

Hvor lang (i minutter) er de ulike testdelene?

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Grammatikk- og ordforrådstest 50 50 60 90 90 60
Lesetest 50 50 50 60 60 80
Skrivetest 50 50 60 60 75 60
Lytte- og forstå-test 35 30 35 35 35 40
Samtaletest 30 25 25 35 40 50

Regler.

 1. Påmelding: Meld deg opp til test seinest 2 uker før testen.
 2. Oppmøte: Fem til ti minutter før testen starter
 3. Ha med legitimasjon (som vi kan kopiere).
 4. Ordbok fra russisk til morsmål er lov på noen av delene. Ordbok fra morsmål til russisk er ulovlig.
 5. Slå av mobiltelefon før start
 6. Testtida starter i det dere mottar oppgavene.
 7. Start- & sluttidspunkt for testen skrives på tavla.
 8. Før hver ny deltest, gir testoren (testlederen) kort veiledning.
 9. Spørsmål underveis: Etter testleders veiledning kan en stille spørsmål.
 10. Oppgaveløsningsark løses på eget avkryssings- ark (m/svart penn). Alle ark skal leveres inn.
 11. Du kan gjøre notater for deg selv underveis. Notatene kan du ta med deg.
 12. Påmelding er bindende. Faktura kan bare frafalles ved legeattestetert sykdom. Minus håndteringsgebyr på kr 200,-

Resultat og vitnemål.

 1. En får «bestått»/«ikke bestått». (En får altså ikke karakterer.)
 2. En får resultatkart med poengtall for hver test.

Tidspunkt.

Når er prøvene? Vi arrangerer vanligvis sertifiserings­prøver to ganger i året – rundt nyttår og i juni. Neste prøve: Se startsiden om sertifisering.

Gyldighet

Er sertifiseringen offentlig godkjent? Ja, dette sertifiserings­systemet er offentlig godkjent i Russland. Dersom en søker om det – til riktig instans og med rett nivå, kan testene danne grunnlag for formell studiekompetanse i Norge også. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette.

I forkant av sertifiserings prøve arrangerer skolen tentamen.

Påmelding

Gå til påmeldingsskjema.

Intervju med eksaminator

Her kan du se et intervju med Irena – en av testorene (eksaminatorene) fra Testsenteret i Moskva da hun var testor hos oss.