Det blir arrangert tentamen i sertifiseringsprøven. Tentamensprøven foregår i forkant av sertifiseringsprøven.

Tentamensprøven er ment for deg som har lyst til å finne ut om det du tror om ditt kunnskapsnivå stemmer med virkeligheten – du får tilbakemelding på nivået ditt. Tentamensprøven har samme struktur som sertifiseringsprøven, dvs at den består av 5 deler:

  1. grammatikk og ordforråd;
  2. lese;
  3. lytte;
  4. skrive
  5. samtale.

Ved å ta en tentamensprøve, får du også trening i å disponere tiden riktig på selve sertifiseringsprøven. Etter tentamensprøven får du ikke noe sertifikat. Sertifikat får du bare dersom du tar – og består – en sertifiseringsprøve.

For påmelding, bruk vårt påmeldingskjema for kurs og prøver.