Eksamen i russisk som fremmedspråk (andre navn: sertifiseringsprøve, test i russisk som fremmedspråk, på russisk heter det ТРКИ), skal finne plass 25. og 26. januar. Påmeldingsfrist 14. januar 2019.

Språkskolen russisk.no &Metodius sammen med Moskva Stats Universitet (på russisk МГУ) tilbyr sertifiseringsprøve i russisk som fremmedspråk i alle nivåer. Om strukturen av prøven mm kan du lese her.