Tentamen i sertifiseringsprøven i russisk som fremmedspråk

Nærmeste tentamen blir 6. og 7. desember 2019.

Det blir arrangert tentamen i sertifiseringsprøven. Tentamen foregår i forkant av sertifiseringsprøven. Nærmeste tentamen blir 6. og 7. desember 2019. Passer ikke disse datoene, ta kontakt og vi skal se om vi kan finne løsning for deg.

Tentamen er ment for deg som har lyst til å finne ut om det du tror om ditt kunnskapsnivå stemmer med virkeligheten – du får tilbakemelding på nivået ditt. Tentamen har samme struktur som sertifiseringsprøven, dvs at den består av 5 deler:

  1. grammatikk og ordforråd;
  2. lese;
  3. lytte;
  4. skrive
  5. samtale.

Ved å ta en tentamen, får du også trening i å disponere tiden riktig på selve sertifiseringsprøven. Etter tentamen får du ikke noe sertifikat. Sertifikat får du bare dersom du tar – og består – en sertifiseringsprøve.

Påmelding

Gå til påmeldingskjema.