Om vår forlagsvirksomhet.

Russiske lærebøker og mer

I tillegg til å tilby kurs og sertifisering i russisk som fremmedspråk, gir vi også ut bøker. Først og fremst lærebøker til bruk i undervisning i russisk som fremmedspråk, men også enkelte andre bøker som det er naturlig å utgi.

Vår viktigste utgivelse til nå, er «Ta russisk nybegynnerkurs» (nyeste utgave 2020). Men studentene våre bruker også vår bok «Ta russisk A1-nivå». I tillegg har vi produsert mange grammatikkorienterte tabeller og plansjer som kan kjøpes separat eller som inngår i eksisterende og kommende bøker.

Alt vårt læremateriell er forfattet av vår lærer Zoia A. Nikolskaia.