Kurset starter 21.august 2023 kl. 17.00

Påmeldingsskjema

Generelt

Nivå B2 følger etter nivå B1. Nivå B2 er betydelig høyere enn nivå B1. Det er mulig å avlegge sertifiseringsprøve etter fullført nivå B2-kurs. I forkant av sertifiseringsprøven vil det også være mulig å avlegge tentamen for å teste at en ligger an til å greie eksamen på B2-nivå.

Kurs

 • Kurs-ID: 2108231700
 • Ukedag: mandager
 • Klokkeslett: 17.00 – 18.30
 • Antall timer/ganger: 15/30
 • Kursstart: 21. august 2023
 • Kursslutt: 11. desember 2023
 • Pris: 6 330,00
 • Påmeldingsskjema

Kunnskapsmål for B2-nivå. (Sertifikatsnivå 2/ТРКИ 2)

En kan avlegge test i sertifikatnivå 2 (på russisk ТРКИ-2, innenfor europeisk benevnelsessystem B2, på engelsk First Certificate in Russian). Her er de kravene i som stilles i den forbindelse – altså målet for hva en skal kunne når en har gjennomført B2-nivå.

Pensum i grammatikk og ordforråd

 1. Orddannelse.
 2. Substntiv-suffikser:
 3. -ец, -ист, -тел(ь), -чик, -ент, -ант, -ник, -ств(о), -ост(ь), -аций(а), -ени(й)е, -изм, -к-, -ок
 4. Adj. suffikser: -ан-,-енн-, -к-, -ив-, -ивн-, -ист-, -н-, -ов-/-ев-, -ск-
 5. Verbale prefikser: в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, о-, от-, пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у-
 6. Verbale suffikser: -ну-, -а-, -ва-, -ыва-/-ива-
 7. Adverbiale suffikser: -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о.
 8. Adverb som blir dannet med hjelp av prefikset по- og suffikset -ему (по-моему etc)
 9. Syntaks
 10. Substantivfraser
 11. Verbfraser
 12. Determinanter
 13. Logisk subjekt
 14. Ulike måter å uttrykke predikat på
 15. Enkle setninger
 16. Komplekse setninger 1) med sideordnende konjunksjoner, 2) med underordnende konjunksjoner, 3) uten konjunksjoner, 4) med både med og uten konjunksjoner
 17. Måter å uttrykke 1) objekt, 2) attributt, 3) ulike typer adverbialer i både enkle og komplekse setninger
 18. Syntaktiske transformasjoner (å gjøre aktive setninger om til passive, partisipp-vendinger om til som-setninger, gerundium-vendinger om til tids-bisetninger mm)
 19. Ordforråd innen emner: 1) Privat liv, 2) Familie, 3) Arbeid, 4) Fritid, 5) Mann og kvinne, 6) Barn og foreldre, 7) Reiseliv, 8) Hobby, 9) Mennesket og samfunnet, 10) Mennesket og politikken, 11)Mennesket og økonomien, 12) Mennesket og vitenskap, 13)Mennesket og kunst, 14) Mennesket og miljøet, 15) Jordkloden er vårt felles hus, 16) Åndelig utvikling av menneskelighet, 17) Mennesket og utforskning av universet og tilegnelse av det

Påmeldingskjema for kurs i B2-nivå russisk (1)

Kurs i B2-nivå russisk(Påkrevd)
Offline/Online kursdeltakelse – fortell hva du ønsker:(Påkrevd)

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Godta og send inn

Godta brukervilkår(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.