Vi tilbyr prøver for ikke-nybegynnere som kommer fra andre læresteder og har lyst til å bli våre studenter. Dette gjør vi for å finne beste mulig tilpasset gruppe for disse.