Læringsplattform Atutor bruker vi for å legge ut hjemmelekser, innhold i forelesninger og oppgaver til disse, materialer som vi bruker i ulike skolearrangementer, linker til russiske filmer og media mm