Sertifiseringsprøver i russisk som fremmedspråk i 6 nivåer: A1, A2, B1, B2, C1, C2