I slutten av hvert semester, i forkant av eksamen holdes kurs i muntlig russisk for lavere nivåer.

Muntlig russisk for lavere nivåer

Formålet med kurset er å forberede seg til prøve i russisk som fremmedspråk.  Denne prøven består av 5 deler, der en av delene er en samtaleprøve. I samtaleprøven skal kandidaten kunne følgende:

  1. Kunne starte 5 små dialoger i situasjoner som blir beskrevet av eksaminator. Situasjonene skal handle om praktiske hverdagsting slik som å spørre om tidspunkt, tilby noe å drikke, levere bøker til bibliotek o.l.
  2. Kunne svare på 5 spørsmål fra eksaminator om hverdagslige ting slik som det å spørre om tid og tidspunkt, om veien, svare på invitasjon til bursdagsfeiring o.l.
  3. Lage en muntlig fortelling om et av temaene som eksaminator tilbyr.

Temane for å lage fortellinger, er som følger:

  1. A1: En fortelling om en selv, om sin familie, sin arbeidsdag, sin venn, sin fritid.
  2. A2 og B1: samme som for A1 pluss om hvordan en lærer fremmedspråk, sin by, sin helse eller om været.

Hvor: online og i Majorstuveien 13A, i skolens lokaler.
Påmelding: Følg lenken til påmeldingskjema