Vi bruker egne produserte materialer. Det er lærebøker, videoer, plansjer, tabeller mm. Vi bruker originale russiske skjønnlitterære og andre tekster i undervisning for viderekommende.