Oversikt over verktøy og tjeneser vi tilbyr våre studenter.

Læringsplattform – online.russisk.no

Her mottar studentene på de ulike kursene lekser. Utvalgte sider:

Ressurser fra А til Я

Her ligger våre egne online produkterer og tjenester så vel som studentarbeid. Utvalgte sider: