Kurs i russisk som fremmedspråk i alle nivåer – fra nybegynnere til C2, sertifiseringsprøver i russisk som fremmedspårk i alle nivåer, oversettelser fra/til russisk.