Forlag

Vi publiserer vårt eget kursmateriell og egne kursbøker, spesialtilpasset for studenter med norskspråklig bakgrunn

Vi publiserer vårt eget kursmateriell og egne kursbøker, spesialtilpasset for studenter med norskspråklig bakgrunn

Lærebøker i russisk

Vi forfatter og benytter vårt eget kursmateriell og våre egne kursbøker, spesialtilpasset for studenter med norsksspråklig bakgrunn.

For tiden har vi blant annet følgende materiell:

  • «Ta russisk А» for nybeggynere
  • «Ta russisk В» for litt viderekomne
  • «Russisk morfologi»
  • «Trykk i russisk»
  • &Metodius Azboka
  • &Metodius Alfabet
  • &Metodius Vokalreduksjonstabell
  • Verbklasser: Sirkeltabell