Forlag

Vi publiserer vårt eget kursmateriell og egne kursbøker, spesialtilpasset for studenter med norskspråklig bakgrunn

Vi publiserer vårt eget kursmateriell og egne kursbøker, spesialtilpasset for studenter med norskspråklig bakgrunn

Lærebøker i russisk

Vi forfatter og benytter vårt eget kursmateriell og våre egne kursbøker, spesialtilpasset for studenter med norsksspråklig bakgrunn.

For tiden har vi blant annet følgende materiell:

 • «Ta russisk nybegynnerkurs» for nybeggynere
 • «Ta russisk A1-nivå» for litt viderekomne
 • «Russisk morfologi»
 • Диалоги и тексты
 • Kurs for Russland 2010
 • Kurs for Russland 2011
 • «Trykk i russisk»
 • &Metodius Azboka
 • &Metodius Alfabet
 • &Metodius Vokalreduksjonstabell
 • Verbklasser: Sirkeltabell
 • &Metodius Adjektivtabell
 • &Metodius Substantivtabeller