Oversikt over våre kurs i dette semester og neste semester.

Intensivt nybegynnerkurs 25.06. – 28.06.

Kursplan neste semester – høsten 2019

For å få se pris mm trykk på navn til kurs som du er interessert i kolonnen Kursnavn.

Nr Kursnavn Ukedag Tidspunkt Timetall Start Slutt Pris
190819T0915 Nybegynner
formiddag
mandag
og onsdag
08.45.-10.15
10.15.-11.45.
13
(60 min.)
19.08.  25.09.  kr 3.265
190826T1700 B2 mandag 17.00.-18.30 28 26.08. 02.12. kr 5.432
190821T1815 A2 onsdag 18.15-19.45 30 21.08. 04.12. kr 5.760
190112T0830 C2 lørdag 08.30-10.00
09.00-10.30
28 07.09. 14.12. kr 8.512
190112T1100 Grammatikk lørdag 11.00-12.00 14 07.09. 14.12. kr 3.430
B1
C1
190819T1030 A2F mandag
og torsdag
10.30-12.00
09.00-10.30
60 19.08. 28.11. kr 11.520
190820T1700 A1-1 tirsdag 17.00-18.30 30 20.08. 03.12. kr 5.610

Kursplan dette semester – våren 2019

Nr Kursnavn Ukedag Tidspunkt Timetall Start Slutt Pris
190103T1700 A1-2 torsdag 17.00-18.30 40 03.01. 06.06. kr 7.280
190107T1715 B1 mandag 17.15.-18.45 38 07.01. 27.05. kr 7.586
190109T1815 A1-3 onsdag 18.15-19.45 38 09.01. 29.05. kr 6.916
190112T0830 C2 lørdag 08.30-10.00
eller
09.00-10.30
36 12.01. 25.05. kr 9.078
190112T1100 Grammatikk lørdag 11.00-12.00 18 12.01. 25.05. kr 4.284
190122T1845 B2 tirsdag 18.45-20.15 36 22.01. 28.05. kr 6.732
190124T1900 Nybegynner torsdag 19.00-21.30 22 24.01. 11.04. kr 4.209
190318T0900 A1-2F mandag
og torsdag
09.00-10.30 38 18.03. 27.05. kr 6.916
190402T1700 Nybegynner tirsdag 17.00-18.30 22 02.04. 11.06. kr 4.209