Oversikt over våre kurs i dette semester og neste semester.

Kursoversikt høsten 2019

For kursbeskrivelse, trykk på kursnavnet (i Kursnavn-kolonnen)!

Nr Kursnavn Ukedag Tidspunkt Timetall Start Slutt Pris
190819T0915 Nybegynner
(formiddag)
mandag
og onsdag
09.15.-10.15 13
(60 min.)
19.08.  25.09. kr 3.265
190827T1630 Nybegynner (kveldskurs) tirsdag 16.30-18.00 28 27.08. 03.12. kr 5.709
190826T1700 B2 mandag 17.00.-18.30 28 26.08. 02.12. kr 5.432
190821T1815 A2 onsdag 18.15-19.45 28 28.08. 04.12. kr 5.376
C2
190112T1100 Grammatikk lørdag 11.00-12.00 14 07.09. 14.12. kr 3.430
C1
190819T1030 A2F mandag
og torsdag
10.30-12.00
09.00-10.30
60 19.08. 05.12. kr 11.520
190820T1700 A1-1 tirsdag 18.15-19.45 28 27.08. 03.12. kr 5.236